Шумадијски блуз

"Najbolji ste portal, ali prećerujete u finoći"*

Политичка филозофија — Аутор tarpe @ 03:27

Ставови на АнтенаМ - "претеривање у финоћи"
 
* један коментар овог текста (овде се под финоћом мисли на уређивање коментара)

„Мани се филозофије!“ Није то за тебе!

Dead Metaphysicians Society — Аутор tarpe @ 18:02

 

У Историји филозофије Гунара Ширбека и његових сарадника обрађене су многе нестандардне теме (кинеска филозофија, индијска филозофија, Вико, Вебер), али ипак недостају неке битне теме развоја филозофског мишљења – Хомер и Хесиод, релевантне филозофске теме средњег века (гностици, апологети, источна патристика, Скот), али и неки важни савремени филозофи. Нисам још стигао до краја, али Јасперса су изгледа заборавили. То је велики пропуст, јер је управо он неко ко је уложио огроман напор да захвати целину историје филозофије, а није било много таквих мислилаца (Хегел и Коплстон су такви).

Карл Јасперс је развијао једну интересантну егзистенцијалистичку метафилозофију. Његова филозофија, али и његова интерпретација историје филозофије, није везана само за академски живот. Филозофија јесте и „наука“, али није само то.

Филозофија је егзистенцијално превазилажење „теоријских филозофија“.

Кроз праксу индивидуалног живота живи се једна „филозофска вера“. Комуницира се са филозофима прошлости као са саговорницима у животним ситуацијама. Међусобно деловање једних на друге је егзистенцијална ситуација. Савременим читањем Платона, он постаје „нов и савремен“, а ми сами се у тој комуникацији и интеракцији нас као личности, света у коме живимо и разнолике традиције мењамо. 

Васил Хаџиманов – Колеманка

Музика из филма Торински коњ

Парох

Да ли постоје ствари које не постоје?

Злу науку Миливој и Новак изучише

Дрво жеље

Елгар – концерт за виолончело

Дворжаков други концерт за челоPowered by blog.rs