Шумадијски блуз

Заборављени и потиснути Ортега и Гасет

Увод у филозофију — Аутор tarpe @ 22:10

- "Мисија универзитета"
- Универзитет нема за циљ да ствара само научнике
- Научно истраживање није основна функција универзитета
- Наука подразумева стваралаштво, а педагошка функција је да на што бољи начин поучава том стваралаштву
- Професионално образовање/научно истраживање
- Учење, поучавање, усвајање /проучавање, истраживање
- Универзитет мора у једнакој мери бити и образовна и истраживачка институција
 
Милан Узелац, Метапедагогија 2, почетак књиге
 
 

Иван Иљин о читању

Увод у филозофију — Аутор tarpe @ 19:35

"...Читалац мора тачно обновити душевни и духовни чин писца, пратити га, живети са њим. Тек ће се тада догодити истински сисрет аутора са читаоцем. (...) То је победа над растанком, даљином и епохом. Читати значи искати и налазити (...) то је творачки процес; то је борба за сусрет (...) Читање треба да буде дубоким, мора да постане стваралачко и сазрцавајуће"
 
Пола живота се "бавим" читањем. По образовању сам филозоф. Никада на факултету нисам чуо за Иљина, великог руског философа. А заиста је велики! Оно што су Квајн, Расел, Гедел или Витгенштајн (за неке Хајдегер, Фуко и Делез) на Западу, то је Иљин на православном Истоку. Иљин - неко ко истовремено студира Хегела и Свете Оце, човек који се на озбиљан научни и опитни начин бави демократијом и молитвом, који се озбиљно и споља и изнутра (субјективно и објективно) бави питањем Бога, демократије, права, национализма...
 
 

Powered by blog.rs