Шумадијски блуз

Дефинисати филозофију

Увод у филозофију — Аутор tarpe @ 00:45

Дефинисати или се просто упустити у филозофију?
Филозофија или философија?
Почети од стереотипа и предрасуда о њој
Почети од тога шта она није
Обратити пажњу на књигу Лаша Свенсона Шта је филозофија?
 
Неколико одређења:
 
Љубав према мудрости (старогрчко)
Логичко разјашњавање мисли (рани Витгенштајн)
Корекција једностраности појединачних теорија (Јасперс)
Вештина истраживања стварности и креирања вредности (Дјуји)
Љубав према мудрости и љубав према аргументацији (Рорти)
Све што још не може бити научно обрађивано (Расел)
Појмовна географија (Рајл)
Наука о погледима на свет (Дилтај)
Страст присутна код Старих Грка и мисаона активност која преиспитује властите претпоставке (Хајдегер)
Покушај поседовања кључева (Џулијус Томин)
Избор облика живота и дискурс који то оправдава (Пјер Хадо)
Борба са језиком (Фреге)
Богословље као философија Духа светога (непознат аутор)
 
Допунити листу... 
 

Коме да верујемо?

Увод у филозофију — Аутор tarpe @ 09:26

Научнику астробиологу Ћирковићу
Научнику економисти Беговићу
 
или
 
Владики и научнику Давиду
Научнику и теологу Пену 
 
Тешко је помирити дискурсе, тешко је научницима и богословима да разумеју и себе, а камоли једни друге. Пробајмо да читамо Светог Луку Војно-Јасенецког (1) и (2), био је хирург, професор Медицинског факултета, и Епископ РПЦ. 

Powered by blog.rs