Шумадијски блуз

08 ÐÐ, 2019

Дефинисати филозофију

Увод у филозофију — Аутор tarpe @ 00:45

Дефинисати или се просто упустити у филозофију?
Филозофија или философија?
Почети од стереотипа и предрасуда о њој
Почети од тога шта она није
Обратити пажњу на књигу Лаша Свенсона Шта је филозофија?
 
Неколико одређења:
 
Љубав према мудрости (старогрчко)
Логичко разјашњавање мисли (рани Витгенштајн)
Корекција једностраности појединачних теорија (Јасперс)
Вештина истраживања стварности и креирања вредности (Дјуји)
Љубав према мудрости и љубав према аргументацији (Рорти)
Све што још не може бити научно обрађивано (Расел)
Појмовна географија (Рајл)
Наука о погледима на свет (Дилтај)
Страст присутна код Старих Грка и мисаона активност која преиспитује властите претпоставке (Хајдегер)
Покушај поседовања кључева (Џулијус Томин)
Избор облика живота и дискурс који то оправдава (Пјер Хадо)
Борба са језиком (Фреге)
Богословље као философија Духа светога (непознат аутор)
 
Допунити листу... 
 

Коментари


Додај коментар

Додај коментар

Коментар ће бити проверен пре него што се објави.

Запамти ме

Powered by blog.rs