Шумадијски блуз

Иван Иљин о читању

Увод у филозофију — Аутор tarpe @ 19:35

"...Читалац мора тачно обновити душевни и духовни чин писца, пратити га, живети са њим. Тек ће се тада догодити истински сисрет аутора са читаоцем. (...) То је победа над растанком, даљином и епохом. Читати значи искати и налазити (...) то је творачки процес; то је борба за сусрет (...) Читање треба да буде дубоким, мора да постане стваралачко и сазрцавајуће"
 
Пола живота се "бавим" читањем. По образовању сам филозоф. Никада на факултету нисам чуо за Иљина, великог руског философа. А заиста је велики! Оно што су Квајн, Расел, Гедел или Витгенштајн (за неке Хајдегер, Фуко и Делез) на Западу, то је Иљин на православном Истоку. Иљин - неко ко истовремено студира Хегела и Свете Оце, човек који се на озбиљан научни и опитни начин бави демократијом и молитвом, који се озбиљно и споља и изнутра (субјективно и објективно) бави питањем Бога, демократије, права, национализма...
 
 

Психологија или психо-идеологија

Увод у филозофију — Аутор tarpe @ 18:27

"Док се у природним наукама описује стварност онаква каква јесте, у друштвеним наукама, у које спада и психологија, заступају се идеје каква стварност треба да буде. Због тога су ове науке подложне идеолошким утицајима и политичким акцијама."
 
Зоран Миливојевић, Мужевност као патологија 

Powered by blog.rs